Belediye Sağlık Müdürlüğü Binası

Belediye Sağlık Müdürlüğü Binası: Yapı, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen resmi binaların plan çözümü ve cephe karakteri açısından bütün özellikleri taşımaktadır. Binanın geniş saçakları ve küçük bölümleri olan dikdörtgen pencereleri bulunmaktadır. Giriş cephesinde geniş bir cumba uygulaması yapılmış ve zemin kat içeri çekilerek giriş kolonarla vurgulanmıştır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler,Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,268.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı B Blok Kat:5 16190 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr