BURSA ALAN BAŞKANLIĞI’NIN BUNDAN SONRAKİ GÖREVLERİ NELERDİR?

 

  • UNESCO Dünya Miras Merkezi’nin ve ilgili danışma organı ICOMOS’un, UNESCO Türkiye Milli Komitesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dış İşleri Bakanlığı’nın Dünya Miras Alanları’na ilişkin istek, öneri, teftiş ve uyarılarına göre çalışma ve raporlamalar (izleme göstergeleri, faaliyet raporları vb.) yapmak,

 

  • Bursa ve Cumalıkızık Yönetim Planı’nın “Uygulama, İzleme, Denetleme, Gözden Geçirme ve Güncelleme Süreci” ile ilgili periyodik raporları (yıllık çalışma programları, bütçe vb.) oluşturarak Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu onayına sunmak, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun istediği çalışmaları yürütmek,

 

  • Dünya mirası bilincinin oluşturulması ve koruma uygulamaları için tüm paydaşlar arasında koordinasyon görevini üstlenmek,

 

  • UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiş olan alanlarımızı korumak amacıyla tüm paydaşlar arasında iletişimi sağlayacak bir eşgüdüm platformu oluşturmak,

 

  • Dünya mirası olan alanlar ile ilgili tüm kurumların, özel girişimcilerin, turizmcilerin ve STK’ların yapacakları yatırım, etkinlik ve faaliyetler konusunda Yönetim Planı, UNESCO Dünya Miras amblemi kullanımı vb. hususlar hakkında bilgilendirme yapmak,

 

  • UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiş olan alanlarımızı Tehlike Altındaki Miras Alanları Listesi’ne alınmasına imkân vermeyecek şekilde gereken tüm çalışmaları yapmak,

 

  • UNESCO Dünya Miras Listesi çalışmaları kapsamında, Bursa’nın listeye girmeye değer diğer önemli alanları için yapılacak çalışmalarda yol gösterici olmak,

 

  • Yönetim Planı kapsamındaki hedefler doğrultusunda faaliyetlerin yapılmasını denetlemektir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr