BURSA ALAN BAŞKANLIĞI NELER YAPTI?

Aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini sağlamıştır.

• Bursa ve Cumalıkızık’ın Üstün Evrensel Değeri’ne göre “Yönetim Alanı Sınırları”nın belirlenmesi,

• Bakanlık tarafından onaylanmış yönetim alanları için “Adaylık Dosyası”nın hazırlanması,

• Adaylık Dosyasının ayrılmaz bir bütünü olan “Yönetim Planı”nın hazırlanması ve bu kapsamda arama toplantılarının gerçekleştirilmesi,

• “Yönetim Planı”nın onaylanması,

• İlgili tüm paydaşlar arasında iletişimi sağlayacak bir eşgüdüm platformu oluşturulması,

• Kendisine verilen koordinasyon görevini yürüterek söz konusu yönetim alanlarının uluslararası normlarda hazırlanan “Yönetim Planı” çerçevesinde korunabilmesini sağlama amacıyla çalışmalar yapılması,

• UNESCO’ya sunulan Adaylık Dosyası’nın Komite toplantısında savunularak kabulünün sağlanması.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr