I.MURAD TÜRBESİ

Hüdavendigar Camii karşısında yer alan I. Kosova Savaşında (1389) şehit olan Sultan I. Murad’ın  türbesini, oğlu Yıldırım Bayezid
yaptırmıştır. Ancak günümüzde mevcut olan türbe, eski temelleri üzerine, 1855 depremi sonrasında yeniden inşa edilmiştir. Yapıldığı dönemin mimari ve sanatsal üsluplarının etkisini taşıyan türbenin içerisinde pirinç parmaklıklarla çevrili Sultan I. Murad’ın  sandukası vardır. Türbede, Sultan I. Murad’ın Türbesi dışında hanedan mensuplarına ait kişilerin de sandukaları  yer almaktadır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal  Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,560.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı B Blok Kat:5 16190 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr