YILDIRIM BAYEZİD TÜRBESİ

Türbe 1406 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Süleyman tarafından yaptırılmıştır.1402 yılında Timur’a Ankara Savaşı’nda yenildikten kısa bir süre sonra vefat eden Yıldırım’ın naşı bir süre Akşehir’de kaldıktan sonra Bursa’ya getirilerek kendi külliyesindeki
türbeye gömülmüştür. Türbe, önündeki revakıyla, kendinden sonra yapılan revaklı Osmanlı Türbelerinin öncüsü olmuştur. Türbe içinde Yıldırım Bayezid’in sandukası dışında Oğlu İsa Çelebi’nin sandukası da yer almaktadır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler,
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,670..


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı B Blok Kat:5 16190 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr