YÖNETİM PLANI ZAMAN TABLOSU

Ülkemizdeki sit alanları ve ören yerleri için alan yönetim planlarının hazırlanması;

21.07.1983 ve 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 14.7.2004 tarih ve 5226 Sayılı Yasa’nın ek-2. Maddesi ile eklenmiş ve zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca bu maddeye dayanılarak hazırlanan “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 27.11.2005 tarih ve 26006 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı B Blok Kat:5 16190 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr