Prof.Dr. Handan TÜRKOĞLU

Prof.Dr. Handan Türkoğlu 1978-79 eğitim öğretim yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden, aynı yıl girdiği İTÜ Mimarlık Fakültesi MMLS Şehircilik Programından 1981 yılında mezun oldu ve 7 Ağustos 1981 yılında İTÜ de Mimarlık Fakültesi Şehirsel Tasarım ve Yenileme Kürsüsüne asistan olarak atandı. 1987 yılında doktor, 1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent ve 2000 yılında profesör oldu. 1987-1990 yılları arasında University of Cincinnati (ABD) de misafir araştırmacı olarak bulundu. Prof.Dr. Handan Türkoğlu’nun tek başına veya diğer yazarlarla ortaklaşa yazılmış 100’e yakın ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda kentsel planlama ve tasarım, afet risklerinin azaltılması ve şehir planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve planlama, konut ve kentsel yaşam kalitesi ve konularında yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Haziran 2005- Subat 2011 tarihleri arasında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda kurul üyeliği ve kurul başkanlığı yapan Prof.Dr. Handan Türkoğlu halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü başkanı ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Prof.Dr. Handan TÜRKOĞLU

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taksim Taşkışla

e.mail: turkoglu@itu.edu.tr

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr