2. ARAMA TOPLANTISI BAŞLIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyemizce, “Bursa Hanlar Bölgesi (Orhangazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü” tarihi alanlarının bir bütün içinde Yönetim Planı hazırlanması ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için hazırlıklar sürdürülmektedir.  Tarihi dokunun doğal bütünlüğü içerisinde etkili ve etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, aynı zamanda da değişimin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, ancak ilgili ve yetkili herkesin, her kurum ve kuruluşun rol aldığı bir kamu ve toplum bilincinin yaratılması ile mümkün olmaktadır. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmenin “Uygulama Rehberi” de bu görüşe uygun olarak, dünya mirası alanlarının katılımcı yaklaşımla tanımlanan bir “yönetim planı” ile yönetilmesini talep etmektedir.   Bu bağlamda, Belediyemizce hazırlamakta olduğumuz “Bursa Hanlar Bölgesi (Orhangazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü Yönetim Planı”na girdi oluşturmak için profesyonel moderatörler yönetiminde, bilgi ve fikirlerin ortak akıl süzgecinden geçirildiği, 23-24 ve 29 Mayıs 2012 tarihlerinde sırasıyla Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü konularında  “Strateji Arama Toplantıları” düzenlenmiştir. Bu toplantıların devamı niteliğinde olan ve Alanların korunmasına yönelik Hedef ve Stratejilerin belirleneceği 2. Strateji Arama Toplantıları, 27-28 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr