4. EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

25 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat 13.00-16.00 saatleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Bina, Encümen Toplantı Salonu’nda Bursa Alan Başkanlığı 4. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Dünya Mirası ünvanını taşıyan alanlarımızın listede varlığını başarılı bir biçimde sürdürebilmesi amacıyla UNESCO’ya sunulan izleme göstergeleri üzerinden hazırlanan 2014 yılının faaliyet raporu Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na sunuldu. Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU’nun sunumuyla başlayan toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi USTA, T.C. Bursa Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) – Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Mehmet TAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Müfit AYDIN, Vakıflar Bölge Müdür Vekili Necdet SEVGİ, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Kürşad HASANOĞLU, Yıldırım Belediyesi adına Funda TUĞRUL, İTÜ Mimarlık Fakültesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU ve Kadir Has Üniversitesi – Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı Yürütücüsü Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU katıldılar.
Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan DOSTOĞLU tarafından gerçekleştirilen sunumda, UNESCO Dünya Mirası Bursa Olmak, Yönetim Planı Süreci ve UNESCO, Eşgüdüm Ve Denetleme Kurulu’nun Yeniden Teşekkülü Ve Görevleri, UNESCO’ya İletilen İzleme Göstergeleri, 2014 Faaliyet Raporu, Dünya Mirası İlan Edildikten Sonra Bursa Alan Başkanlığı’nın Gerçekleştirdiği Faaliyetler, 22 Haziran 2015’te «Bursa UNESCO Dünya Miras Günü Etkinlikleri» nin İlkinin Gerçekleştirilmesi, 2016 Yılında 40. UNESCO Dünya Miras Komite Toplantısı’nın Türkiye’de Gerçekleşme Teklifi ve UNESCO Uzmanlarının Bursa Ziyareti Konusu, Yönetim Planı Doğrultusunda Eşgüdümün Sağlanması konularında Kurul üyelerine bilgiler sunularak, üyelerin görüşleri alındı.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr