7 EYLÜL 2012 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

          

     Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Bursa Alan Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bursa Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigâr, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü” ile ilgili Yönetim Planı hazırlanması ve söz konusu tarihi alanların UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için başlatılmış olan çalışmalar kapsamında ilgili yönetmelik gereği, Danışma Kurulu’nun görevleri arasında yer alan Yönetim planı taslağını incelenmesi, karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunulması; Danışma Kurulu’nda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyelerin, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’na iletilmek üzere tutanağa bağlanması maksadıyla 7 Eylül 2012 Cuma günü 14.00 – 17.30 saatleri arasında BUSKİ Konferans Salonu’nda (Acemler BUSKİ Yerleşkesi) Bursa Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecektir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr