Abdal Mehmed Türbesi

Abdal Mehmed Türbesi: Aynı ismi taşıyan Cami’nin karşına II. Murad tarafından 1450 yılında yaptırılmıştır. Abdal Mehmed 14. ve 15. yüzyıllarda yaşamış mutasavvıflardandır. Giriş Kapısı üzerinde 0.50×0.80 m. ölçülerindeki mevcut kitabesinde bu açıkça belirtilmektedir.5.85×6.20 m. boyutlarındaki türbe,sekizgen bir kasnağa oturtulmuş  kurşun kaplı bir kubbe ile örtülmüştür. Türbe duvarları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tuğla olucak şekilde örülmüş olup kirpi saçakla sonlandırılmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde,  Abdal Türbesini yoldan geçenlerin dinlenip, ibadet ettikleri güzel bir bina olarak ifade etmektedir.

Bursa Ansiklopedisi, Cilt I, 11-12. ; Kepecioğlu,Bursa KütüğüCilt 1,38.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr