ADAYLIK BAŞVURU DOSYASI ANKARA’DA

 

UNESCO Dünya Miras Listesi Geçici Listesi’nde “Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri” adıyla yer alan alanların Dünya Miras Listesi’ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı’nca başlatılan çalışmalar kapsamında; yönetim planlarının hazırlanması sürecinde elde edilen veriler doğrultusunda, başvurunun güçlendirilmesi amacıyla yönetim alanı sınırlarının revizyonu talep edilmiş ve Bakan Oluru ile “Bursa Hanlar Bölgesi (Orhangazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü” yönetim alanı sınırları onaylanmıştır.

Onaylı sınırlarla bağlantılı olarak başvuru gerekçesi doğrultusunda uzman görüşleri de alınarak adı “Bursa ve Cumalıkızık:Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” ( Bursa and Cumalıkızık:The Birth of the Ottoman Empire) olarak değiştirilen ve Uzman Danışman Giora SOLAR tarafından hazırlanan “Adaylık Dosyası”, ekleri ve Akan Mimarlık tarafından  hazırlanan “Yönetim Planı” ndan oluşan  Adaylık Başvuru Dosyası, Dünya Miras Merkezi’nce ön değerlendirme yapılması amacıyla öncelikli olarak Kültür Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek adaylık başvurusu hedeflenen tarihte resmen gerçekleştirilmiştir.

Kentimiz için son derece önemli olan UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık sürecinde ulaşılan bu aşama, beklediğimiz başarılı sonuca bizi bir adım daha yaklaştırmıştır. Bursa’nın Aday Alanları için UNİCON Yönetim Danışmanlık ile düzenlenen Arama Toplantılarında  ve bu sürecin tamamında paydaşlarımız olan tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr