AZEBBEY CAMİİ

Muradiye mahallesinin üst taraflarında yer almaktadır. Kitabesinden yapıyı inşa ettiren kişinin ordu komutanı Abdullah oğlu Azeb Bey olduğu ve 1455 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Ana ibadet mekanı 5.76 x 5.89 metre boyutlarındadır. Düzgün kesme taş ve tuğla duvar işçiliği ile inşa edilmiş olup, kirpi saçaklı ve kubbelidir. 2.90 x 5.77 metre boyutlarındaki üç bölümlü son cemaat yeri revakının yanları kapalıdır. Kesme taş kaideli ve tuğla gövdeli minaresi vardır. Küçük bir avlunun içinde yer alan cami zeminden yükseltilmiştir.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,60.

 

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr