AZEBBEY TÜRBESİ

Azep Bey II. Murad’ın komutanlarındandır. Türbe, aynı isimli Cami’nin batısında 1450 yılında yaptırılmıştır. Türbede beş kadar sanduka bulunmaktadır. Sandukalardan bir kısmının taşları yazılı, diğerleri yazısızdır. Türbeye ismi verilmesine rağmen Azep Bey’in mezarı burada bulunmamaktadır. Kare planlı türbenin iç boyutları 5.80 x 5.85 metredir ve tek bir kubbe ile örtülüdür. Duvarları iki
sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğla ile örülmüştür.Giriş kapısının üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Türbe son olarak 1947 yılında ciddi bir onarım geçirmiştir.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal  Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,553.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr