Bakırcılar Çarşısı

Bakırcılar Çarşısı: Bursa’daki çarşı bölgesinin temelleri 14. yüzyılda Sultan Orhan tarafından sur duvarları dışında, içinde bir bedesteni de barındıran (bugünkü Emir Han) bir külliyenin yaptırılmasıyla atılmıştır. Bu külliyenin civarında zamanla başka hanlar ve dükkanlar yapılmıştır. Bursa geleneksel ‘Yaya Ticaret Aksı’, tarihsel süreçte doğu-batı yönünde gelişmiş, özelleşmiş ticari fonksiyonların yer aldığı, dört ana çarşı parçası ile tanımlanmış bir kentsel mekan olarak gelişmiştir.  Bu dört parçayı oluşturan çarşılardan biri de Bakırcılar Çarşısı olup günümüzde de bu ticari fonksiyonlarını devam ettirmektedir.

Baykal, Bursa ve Anıtları, 105; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 3, 988-990; Dede ve Dostoğlu, “Geçmişten Günümüze Bursa Tarihi Ticaret Aksı”, 476-483.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr