Belediye Binası (Tarihi Belediye Binası)

Belediye Binası( Tarihi Belediye Binası):  1867 yılında kurulan Bursa Belediyesi’nin binası, 1880’de Ahmed Vefik Paşa’nın Vali, Hüseyin Hüsnü Efendi’nin Belediye Başkanı olduğu dönemde inşa edilmiştir. Türkiye’nin en eski Belediye binasıdır. Yapının mimarının Kütahyalı Şehbender olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bursa Belediyesi binası, 14. y.y. da inşa edilen  Orhan Külliyesi’ndeki Orhan Camii’nin doğusunda yapıldığı dönemde Orhan İmareti’nin bulunduğu ancak bir yangın sonrasında boş kalan alanda Hükümet Caddesi’nin kuzeyinde inşa edilmiştir.

Bina yapım tekniği ve dış cephe özellikleri bakımından, 18. y.y. dan itibaren Osmanlı mimarisinde görülmeye başlayan Batıllılaşma eğilimlerini yansıtmaktadır. Osmanlının farklı dönemlerine ait özelliklerini bir arada görebileceğimiz, Bursa Belediye Binası,
Nafia Nazırı İbrahim Edhem  Paşa tarafından 1873  Viyana Uluslararası Sergisi için hazırlatılan  “Usul-i Mimar-i Osmani” adlı yapıtta savunulan “Neo Osmanlı” kuramını sergileyen bir bina olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler,Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,269.

 

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr