BEŞİKÇİLER (SİNAN DEDE) CAMİİ

Beşikçiler Caddesi ile Cem Sokağı’nın birleştiği köşede yer almaktadır. Cami, sadrazam İshak Paşa’nın oğlu İbrahim Efendi’nin kethüdası Sofu Hacı Sinan tarafından Fatih döneminde (salt. 1451-1481) yaptırılmıştır. Ana ibadet mekanı dikdörtgendir ve üzeri sekizgen kasnağa oturan kubbe ile örtülüdür. Duvarlar üç sıra tuğla ve iki sıra kesme taşla örülmüştür. Üç gözlü  son cemaat yerini dört yığma ayakla tuğla örgülü sivri kemerler oluşturmuş, üzeri aynalı tonozlarla örtülmüştür. Son cemaat yerinin iki yan duvarının ve kalkan duvarının olmaması, dönemin Bursa camilerinden farklılık göstermektedir. Caminin çok ilgi çekici bir minaresi bulunmaktadır. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüş onikigen bir kaideye oturan minarenin kısa bir külahı bulunmaktadır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,69.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr