Bursa ”Dünya Mirası” Olmaya Aday

 

BURSA “DÜNYA MİRASI” OLMAYA ADAY

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’den 10 alanın yer aldığı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmek için adaylık sürecinin adımlarını atmaya, 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan “Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri” başlıklı başvurusu ile başlamıştır. Bu çalışmalar, uzun bir aranın ardından, 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden canlandırılmış, 2011 yılında Bursa Alan Başkanlığı’nın kurulması, Alan Başkanı olarak Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu’nun atanması ve çalışma ekibinin oluşturulması ile hız kazanmıştır [1]. Adaylık Başvuru Dosyasının güçlendirilmesi amacıyla; Hanlar Bölgesi ve Cumalıkızık Köyü alanlarına, Sultan Külliyelerinin de eklenmesi ile ilgili başvuru Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Miras Listesi Adayı olarak belirlenmiş olan alanlarda ortak çalışmalar yürütebilmek amacıyla, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ile protokoller imzalamış, 26 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Basın Toplantısı’nda Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri ve Paydaşları bir araya getirmiştir.

“Bursa Alan Başkanlığı” Danışma Kurulu, alan(lar)da mülkiyet hakkı bulunanları, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinin temsilcilerini bir araya getirecek şekilde oluşturulmuştur [2]. Bursa Alan Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ise yönetim planı hazırlanması ve uygulanması kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulacak idarelerin temsilcilerinden ve Danışma Kurulu’nun içinden seçeceği iki üyeden oluşmaktadır [3].

Dünya Miras Listesi Adaylık Süreci çalışmalarının en önemli adımlarından birisi olan, Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü – Bursa Tarihi Alanları – Yönetim Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, planın hazırlık ve uygulama süreçlerinde rol alacak, planın uygulamalarından etkilenecek tarafların sürece katılımının planlanması ile ilgili katılım toplantıları organize edilmektedir.

Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Bilgilendirme Toplantısı ile katılım toplantıları programı ve Adaylık Dosyası hazırlık süreci ile ilgili bilgilendirmenin yapılması planlanmaktadır. Nisan ayında ise Danışma Kurulu, Eşgüdüm ve Denetleme Toplantılarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Nisan ve Haziran aylarında düzenlenecek olan Arama Toplantıları paydaşların görüşleri doğrultusunda şekillenecek olan Mevcut Durum Analizleri ile Hedef ve Stratejilerin belirlenmesine yön vermek üzere kurgulanacaktır. Tematik Atölye Çalışmalarıyla da yurtiçi ve dışından uzmanların katılımı ile Bursa Tarihi Alanlarının uluslararası normlara uygun olarak korunmasına yönelik öneriler ve deneyim paylaşımlarının yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Bursa Alan Başkanlığı’nın amacı Bursa Tarihi Alanlarının (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık Köyü) uluslararası normlara uygun bir şekilde korunmasını sağlamak üzere tüm tarafların katkıları ile hazırlanacak olan Yönetim Planını uygulamaya koyarak; mevzuat ile belirlenmiş olan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde paydaşların etkin rol alacakları yıllık eylem planları ile yönetilebilmelerini sağlamaktır.

Bursa’nın Adaylık Dosyası’nın Eylül 2012 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilebilmesi ve 2014 yılı için Türkiye’nin Dünya Miras Komitesine ileteceği başvuru olarak seçilebilmesi için eksiksiz bir Adaylık Dosyası ve uygulamaya konulmuş bir Yönetim Planı’nın yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

 

[1]Bursa Alan Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu

Bursa Alan Başkanlığı Koordinatörü: Fadime Boztaş (Yüksek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı)

Bursa Alan Başkanlığı Ekibi: Birben Durmaçalış (Yüksek Restoratör Mimar), Ayten Başdemir (Yüksek Mimar), Esra Çobanoğlu (Sanat Tarihçisi), Ahmet Güler (İnşat Teknikeri)

[2]Bursa Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi , Ahmet Gedik (İl Kültür Turizm Müdürü), Aziz Elbas (Bursa Büyükşehir Belediyesi Arge Şube Müdürü), Sezai Özokutanoğlu (Osmangazi Belediyesi Plan ve Proje Şube Müdürü), Dilek Durmuş (Yıldırım Belediyesi Etüd Proje Şube Müdürü),  Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu (UÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü),  Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk (UÜ Müh.- Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Prof. Dr. Hasan Ertürk (UÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı),  Prof. Dr. Handan Türkoğlu (İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), Prof. Dr. Zekiye Yenen (YTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), Prof. Dr. E. Füsun Alioğlu (Kadir Has Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Kor. Y. Lis. Programı), Öğr. Gör. Dr.  Doğan Yavaş (UÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), Serpil Arık (Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü), Ahmet Kuş (Cumalıkızık Muhtarı), Ferruh Sevimgil (Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı), Ahmet Şener (Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı), Nizamettin Kaya (Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı),  Füsun Uyanık (Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı), Fikri Düşünceli (İKK (İl Koordinasyon Kurulu) Sekreteri), Zekeriya Birkan (Bursa Barosu Başkanı), Raif Kaplanoğlu (Bursa Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Mithat Kırayoğlu (ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Temsilcisi), Nihat Balkan (BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Genel Sekreteri), Mehmet Akkuş (TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Güney Marmara Böl. Yürüt. Kur. Bşk.), Şeref Akgün (BTÇH Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Birliği Başkanı), Zafer Ünver’dir (Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı).

[3]Bursa Alan Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Neslihan Türkün Dostoğlu (Bursa Alan Başkanı), Mustafa Karslıoğlu (Bursa Vali Yardımcısı), Kemal Demirel (İl Özel İdaresi Genel Sekreteri), Nalan Fidan (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanı), Mürsel Sarı (Bursa Vakıflar Bölge Müdürü), Ayhan Sezer  (Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı),  Hikmet Aydoğdu  (Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı) ve Danışma Kurulu’nun kendi içinden seçeceği iki üyeden oluşmaktadır.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr