BURSA VE CUMALIKIZIK YÖNETİM PLANI ONAYLANDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda, Bursa Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli “Adaylık Dosyası” ve ekinde yer alan “Taslak Yönetim Planı”; Şubat 2013 tarihi itibariyle UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne ve 1 Mart 2013 tarihi itibariyle ICOMOS uzmanlarına değerlendirilmek üzere iletilmiş ve 6 Haziran 2013 Perşembe günü Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilerek 27.11.2005 tarih ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Üçüncü Bölüm, 16. Maddesi gereği kurul onayına sunulan Yönetim Planı, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’nun Yönetim Planını onaylamasının ardından Hünkar Köşkü Sosyal Tesisleri´nde yapılan basın toplantısında, Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu’nun yanısıra Bursa Alan Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar da hazır bulundu.

Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, hazırlanan yönetim planının Bursa´daki tarihi alanların korunması anlamında UNESCO´ya verilmiş bir taahhüt olduğunu kaydetti. Cumalıkızık, Sultan Külliyeleri ve Hanlar Bölgesini UNESCO Dünya Miras Listesi´ne aldırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Dostoğlu, bu doğrultuda hazırlanan ve 2000 yılının başlarında UNESCO tarafından şart koşulan yönetim planının hedeflenen sonuca ulaşılmasında en önemli öğelerden biri olduğunu kaydetti. Dostoğlu, “UNESCO´nun yanında diğer paydaşlar için de bir taahhüt niteliğini taşıyan yönetim planımız, Büyükşehir Belediye Meclisi´nde görüşülecek ve muhtemelen onaylanacak” dedi. Planın onaylanmasının ardından UNESCO heyetinin Bursa´ya geleceğini ve verilen taahhütle ilgili çalışmaları yerinde inceleyeceğini belirten Dostoğlu, “Yönetim planını hazırlamamız, bizim için büyük bir artıdır. Çünkü Bursa´ya gelecek heyet, Cumalıkızık, Sultan Külliyeleri ve Hanlar Bölgesini korumak için ne tür çalışmalar yaptığımızı, ne tür yol kat ettiğimizi yerinde inceleyecek. Eğer gelen heyetten olumlu not alabilirsek, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 2014 Haziran ayında yapılacak Dünya Miras Komitesi toplantısında değerlendirilecek ve Bursa´yla ilgili nihai karar verilecek” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar, hazırlanan yönetim planıyla Osmanlı´nın kuruluş izlerini taşıyan hanlar bölgesiyle sultan külliyelerinin ve Cumalıkızık Köyü´nün somut olan ve olmayan değerleriyle korunmuş, yaşatılmış ve geleceğe aktarılmış olacağını söyledi.

ICOMOS ilerleyen günlerde bir heyet gönderecek ve aday gösterilen alanlar yerinde incelenecektir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından UNESCO değerlendirme sonucunu 2014 yılında açıklayacak.

Dünya Miras Listesi’ne girebilmek için “her ülke her yıl sadece bir kültürel, bir de doğal varlık ile başvuru yapabilmektedir. Bursa tüm bu özellikleri ve gelinen süreçle birlikte “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” başlıklı dosyası ile 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeyi hedeflemektedir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr