BURSA’NIN UNESCO DÜNYA MİRASI İLAN EDİLİŞİNİN 7.YILDÖNÜMÜ KUTLANDI…

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası İlan Edilişinin 7.Yıldönümünde ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2021 Etkinliği kapsamında “Geçmişten Geleceğe Kültürel Mirası Anlamak, Planlamak ve Yönetmek” Paneli 23 Haziran 2021 Çarşamba günü  Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli “Adaylık Dosyası”nın değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 22 Haziran 2014 tarihinde, Katar’ın Başkenti  Doha’da gerçekleştirilen 38. Dünya Miras Listesi Komitesi’nde Türkiye’nin 12., dünyanın da 998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda her yıl Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası İlan Edilişi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Panel geçen yıl olduğu gibi bu sene de pandemi sebebiyle online seyircili şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Facebook sayfası ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş AKHAN panelin açılış konuşmasında; 2014 yılında “Kültürel Miras” alanında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren Bursa’da bu süreçten sonra Bursa Alan Başkanlığı’nın çalışmalarının yanında, tüm Bursalılar’ın belki de tüm dünya vatandaşlarının alandaki değerlere sahip çıkması ve aslında bu konuda bilinçlendirilmelerinin en temel amaçları olduğunu, alanlarda yaşayanlar ve çalışanların da sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Alan Başkanlığı’nın, yönetim alanlarının hazırlanan Yönetim Planı çerçevesinde korunabilmesini sağlamak üzere çalışmalar üzerinde yoğunlaştığını,  özellikle koruma kullanma dengesini yaşatan bir şehir olma arzusunda olduklarını belirtti. Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi Yarışması sonucunda ortaya çıkan birinci projenin, uygulama projesi safhasının devam ettiğini belirtti. Ayrıca şehrin değerlerini dünyaya tanıtmak ve turizmi geliştirmek için belediye meclisince ‘2021 yılı Hanlar Bölgesi ve İpek yılı’ olarak ilan edildiğini söyledi. Cumalıkızık’ın tarihi, kültürel ve doğal değerler açısından özgünlüğünün korunması, köydeki mekânlara kimlik kazandırılması ve var olan kimliğinin korunması için Cumalıkızık Kentsel Tasarım Rehberi ve Projesi çalışmasının başlatıldığını belirtti. Genel Sekreter AKHAN sözlerini, “Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmasında büyük emekleri olan dönemin belediye başkanı Sayın Recep ALTEPE’ye ve bugün alan başkanlığını yürüten,  bu dosyanın, bu projenin hayata geçirilmesi için çok yoğun gayretler sarfeden Neslihan DOSTOĞLU hocamıza, tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur AKTAŞ liderliğinde ekip olarak bu sürecin devamında elimizden gelen katkıyı sunarız ve böylesine önemli bir şehre, böylesi önemli bir değere olan sorumluluğumuzu yerine getiririz diye temenni ediyorum.” diyerek sonlandırdı.

Panelin moderatörlüğünü Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu gerçekleştirerek Y. Mimar Burçin ALTINSAY ÖZGÜNER (ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı) “Karmaşık Geçmişler: Çeşitlilikleri Gözeten Gelecekler”, Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY (ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi) “Değişen Sınırlar ve Geride Kalan Kültür Mirasının Korunması”, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL (YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, ICOMOS Uluslararası Başkan Yardımcısı) “Geleceği Planlarken Dünü Yaratmak: Yeni Nesil Savaşlar ve Kültür Varlıklarının Korunması”, Doç. Dr. A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ (ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi) “Çok Katmanlı Alanlar │ Çok Katmanlı Anlamlar: Tarihsel Sürekliliği olan Miras Alanlarında Koruma” başlıklı bildirilerini sundular.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr