CARİYELER VE SARAYLILAR TÜRBESİ

Muradiye (II. Murad) Camii’nin güneydoğusunda 15. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Kare planlı türbenin üzeri birbirine sivri kemerlerle bağlanan sekiz ayağın taşıdığı sivri bir külahla örtülüdür. Türbenin yapımında taş ve tuğla kullanılmıştır.Zemini 1 metre yükseltilerek kare tuğlalarla kaplanmıştır. Türbede kime ait olduğu bilinmeyen iki sandukanın saray kadınlarına ait olduğu düşünülmektedir.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,653.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr