DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

2013 yılında onaylanmış olan “Bursa (Hanlar Bölgesi & Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı”nın beş yıllık süresi dolduğu için bu yıl revizyonu yapılmaktadır.  Bu aşamada, özellikle çeşitli kurum temsilcilerindeki değişiklikler nedeniyle Bursa Alan Başkanlığı tarafından “Danışma Kurulu” ile “Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu” üye listesinde bazı revizyonlar yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda, ekli listede yer alan kişilerin ve kurum temsilcilerinin “Bursa ve Cumalıkızık Yönetim Planı”na ilişkin “Danışma Kurulu” ve “Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu” üyesi olarak görevlendirilmeleri 23.05.2019 tarih ve E.445449 sayılı Makam Oluru ile uygun bulunmuştur.

Bu doğrultuda, söz konusu süreçler ve UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girildikten sonra yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirilmek, halen revizyonu devam eden Yönetim Planı ile ilgili görüş ve önerilerini sunmak üzere, 19 Haziran 2019 Çarşamba günü 13.30–16.30 saatleri arasında Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursa Alan Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı düzenlenmiştir. Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı toplantıda öncelikle Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu kurul üyelerine Bursa Alan Başkanlığı çalışmaları ile ilgili sunum yapmıştır. Sonrasında Revize Yönetim Planı’nı hazırlayan Mimar Tanju Verda Akan konuyla ilgili üyeleri bilgilendirmiştir. Toplantıya katılan kurul üyeleri ise revize edilen Yönetim Planı ile ilgili görüş ve önerilerini bildirmişlerdir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr