DEFTERDARLIK

 

Defterdarlık: Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde 1908’de ilan edilen ikinci Meşrutiyet’in siyasi atmosferinde, dünyada popüler olan ulusçu yaklaşımlara paralel olarak mimarlıkta Türk kimliği arayışı egemen olmuştur. 1927’ye kadar Türkiye’de etkin olan bu mimari yaklaşım, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı olarak bilinir. Mimarlıktaki bu yaklaşımın Bursa’da Cumhuriyet öncesi ve sonrasında çeşitli örnekleri bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminin en önemli örnekleri Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından 1926’da inşa edilen üçlü bina kompleksidir. Daha sonra Atatürk’ün heykeli yerleştirilen merkezdeki bir meydanı çevreleyen bu binalar, Hükümet Konağı, Adliye ve Maliye binalarıdır. Hükümet Konağı’nın mimarının Kemalettin Bey olduğu bilinmektedir. Maliye (Defterdarlık) ve Adliye binalarının, Hükümet Konağı ile aynı yıl inşa edilmeleri ve benzer fiziksel özellikleri taşımaları nedeniyle, Kemalettin Bey tarafından tasarlanmış olduğunu düşünülmektedir. Üç katlı (biri bodrum kat), geniş saçaklı ve simetrik olarak inşa edilen binanın orta aksındaki giriş vurgulanmış, kemerli ve dikdörtgen  pencereler karma olarak kullanılmıştır.

 Bakım ve onarım çalışmaları yapılan Maliye binası aynı işlevini günümüzde sürdürmektedir.

(Bursa Ansiklopedisi, Cilt 2, 456; Dostoğlu, “An Analysis of the 20th Century Architectural Heritage in Bursa”, 35-41)


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr