DUHTER-İ ŞARİF CAMİİ

Duhter-i Şerif (Fışkırık) Camii: Molla Şerefüddin Kırımi’nin kız kardeşi Şahi Hatun yaptırmıştır. Halk arasında Fışkırık Camisi olarak da bilinir. Mart/Nisan 1492 tarihli bir sicile dayanarak binanın Fatih döneminde (salt. 1451-1481) inşa edildiği söylenebilir. Cami, 7.67 x7.91 metre ölçülerinde kareye yakın planlı olup, duvarlardan kubbeye geçiş Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Tonozla örtülü olan son cemaat yeri revakı üç gözlüdür. Duvarlar bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Derzler düz olmayıp diğer birçok Bursa yapısında olduğu gibi kuş gagası ve üç çatallı tezyinatla süslenmiştir. Minarenin eski olan kaidesinin derzleri de böyledir. Mihrap, 1951 yılına kadar stalaktitlidir. Bu tarihten sonra dokuz sıra stalaktitli olarak yenilenmiş ve üzeri de yağlı boya ile kapatılmış, ayrıca etrafındaki rumi ve sekiz köşeli tezyinat da boyanmıştır.

(Baykal, Bursa ve Anıtları, 82; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 2, 557; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 49)


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr