DÜNYA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE TÜRKİYE

 

UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde 2011 yılı sonu itibariyle toplam 267 varlık yer almaktadır. Ülkemiz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar dünya miras listesine 9 adet varlığımızın alınmasını sağlamıştır. 

İNSANLIĞIN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI

ADI

KABUL TARİHİ

Meddahlık Geleneği

2008

Mevlevi Sema Töreni

2008

Nevruz

2009

Karagöz

2009

Aşıklık Geleneği

2009

Geleneksel Sohbet Toplantıları

2010

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah

2010

Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali

2010

Geleneksel Tören Keşkeği

2011

 bilgi alınan kaynak:

http://www.unesco.org.tr/?page=15:64:1:turkce


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr