Emlak Bankası Binası (Ziraat bankası)

Emlak Bankası Binası (Ziraat bankası): Atatürk Caddesi’nde yer alan ve daha önce Emlak Bankası olarak kullanılan bina Bugün Ziraat Bankası olarak hizmet vermektedir. Yapı, İkinci Ulusal Mimarlık Akımının etkilerini taşımaktadır. 1948 yılında betonarme olarak inşa edilen, bodrum ve bunun üzerindeki üç kattan oluşan binanın üç cephesi taş ile kaplanmıştır. Cephede su basman kotuna kadar iri moloz taşlar ve bunun üzerindeki kısımlarda ise  koyu renkli taş dizileriyle bölünen kesme taşlar kullanılmış böylece cephedeki yatay etki arttırılmıştır. Geniş saçakları olan binanın simetrik cephesinin ortasında, zemin katta iki sütunun tanımladığı bir girinti ve üstte bir balkonla vurgulanan bir giriş bulunmaktadır. Yan cephelerde de girişler mevcuttur. Ön cephedeki girişin iki yanındakiler hariç, diğer tüm pencerelerde benzer bir oran kullanılmıştır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler,Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,271.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr