Ertuğrul Camii

Ertuğrul Bey Camii:  Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Sipahiler Çarşısı yakınında bulunan yapı, Yıldırım Bayezid döneminde (salt 1389-1402), oğlu Ertuğrul Bey adına yaptırılmıştır. Ertuğrul Bey Aydın sancakbeyi iken 1398 yılında vefat etmiş ve naaşı Bursa’ya getirilerek bu caminin haziresine defnedilmiştir. Tarih içinde birçok defa yanarak onarılan ve değişikliğe uğrayan cami 1855 depreminden de az hasarlı olarak kurtulmuştur. Beden duvarları moloz taş ve tuğla dizileriyle örülmüş, kareye yakın dikdörtgen planlı caminin ana ibadet mekanı  9.97 x10.40 metre,  kuzey cephesinde bulunan kapalı tipteki son cemaat yeri ise 5.00 x10.00 metre boyutlarındadır. Kuzey cephesinde ahşap sütunlar, ortada dar, iki yanda geniş üste doğru sivrilen kemerlerle birbirine bağlıdır. Kiremitle örtülü ahşap çatılı ana ibadet mekanı altta ve üstte toplam onsekiz pencere ile aydınlatılmaktadır. Kaidesi iki sıra tuğla ve moloz taş, gövdesi külaha kadar sıvalı minaresi batı duvarına bitişiktir. Eski Yeni Han, Karacabey Çarşısı, Kazasker Hamamı, altı dükkan ve sekiz odanın bu caminin vakfı olduğu bilinmektedir. Cami haziresinde Ertuğrul Bey’in mezarı bulunmaktadır.

Baykal, Bursa ve Anıtları, 107; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 2, 661; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 53

 

 

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr