ESİR DEDE (SAĞRICI SUNGUR) TÜRBESİ

Esir Dede (Sağrıcı Sungur) Türbesi: İpek Hanı’nın arkasında, Sarıca Sungur olarak bilinen mahallede yer alan türbe 1680 yılında inşa edilmiştir. Sarıca Sungur (veya Sağrıcı Sungur) Türbesi olarak bilinen ismi daha sonra Esir Dede Türbesi olarak değiştirilmiştir.

Bir kaynağa göre türbenin yakınındaki Sarıca Sungur Mescidi’ni Hoca Sungur yaptırmıştır. Bir başka kaynağa göre ise Şeyhülislam Esiri Mehmed Efendi Sarıca Sungur Mescidi’ni tamir ettirmiş ve kendisi için bir türbe yaptırmıştır. Kendisi de 1692 de vefat ettiğinde buraya gömülmüştür.Türbede Şeyhülislam Esiri Mehmed Efendi’den başka annesi Fatma Hanım ve kardeşi Ali Efendi’nin mezarları bulunmaktadır. Esiri Mehmed Efendi adı sonradan halk arasında Esir Dede’ye dönüşmüştür.

Duvarları tuğla ve taşla örülmüş, üzeri çatıyla örtülmüş olan bu dikdörtgen planlı yapının kuzeyde büyük bir sivri kemerli girişi vardır. Bursa Müzesi’nde bulunan ve Sağrıcı Sungur’a ait olduğu belirtilen mezar taşında dört satır halinde sekiz dize kayıtlıdır.

Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Cilt 4, 68; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, Sayfa 1467; Kaplanoğlu, Bursa Yer Adları Ansiklopedisi, 244


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr