ESKİ KAPLICA (ARMUTLU)

I.Murad tarafından 1385 yılında çifte hamam olarak yaptırılan bina, Bursa’nın en büyük kaplıcalarından biri olarak kabul dilmektedir. Armutlu Hamamı olarak da bilinen Eski Kaplıca’nın ilk yapılış tarihini bazı kaynaklar, Bizans Dönemine
kadar götürmekte olup, bugünkü hamamın bu Bizans Hamamı kalıntıları üzerine inşa edildiğini belirtmektedir. Hamama II. Bayezid döneminde soğukluk bölümü eklenmiş ve  kubbe ile örtülmüştür. Sıcaklık bölümü kubbeleri kiremit ile soğukluk bölümü kubbesi ise kurşun ile kaplanmıştır. Merkezinde ufak bir şadırvan sağında küçük bir oda bulunan hamamın ılıklık bölümünde sekiz sütunu birbirine bağlayan yuvarlak kemerler kubbeyi taşımaktadır. Sıcaklık bölümünü örten kubbe ise yedi metre çapındaki havuzun çevresindeki sekiz sütunu birbirine bağlayan yuvarlak kemerlerin üzerine oturmaktadır. Bizans Dönemi sütun, sütun başlıkları yapıda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Bugün hamam; erkek ve kadınlar için ayrı hamamları içeren özgün işlevini sürdürmektedir.

Bursa Kültür
Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi
Yayınları,395.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr