ŞAİR AHMED PAŞA MEDRESESİ

Medrese 15. yüzyılda Fatih döneminde, ünlü şair ve devlet adamı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. “Geyikli Medrese” olarak da anılır. Duvarları kesme taş ve tuğla sıraları ile örülmüştür. Dikdörtgen bir forma sahip olan ve kuzeydeki ova manzarasına açılan avlunun ortasında bir şadırvan, etrafında sivri kemerli ve aynalı tonozlarla örtülü revaklar ve bunların da arkasında, tonozlu çatıları revaklardan daha alçak olarak biçimlenmiş onbir hücre bulunmaktadır.  İçlerinde birer ocak ve birkaç niş bulunan hücreler birer kapıyla revaklara açılmakta, aydınlanmaları da dışa açılan birer pencereyle sağlanmaktadır. Avlunun güney tarafında birkaç basamakla çıkılan ve üzeri, tek kubbeyle örtülü dershane bulunmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Valiliği’ne tahsis edilen medrese 2004 yılından bu yana Uluumay Osmanlı Halk  kıyafetleri ve Takıları Müzesi olarak hizmet vermektedir. Revakların önü günümüzde camekanla kapatılmıştır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,344.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr