Geyve Han (Hacı İvaz Paşa Hanı, Lonca Han, Payegah)

Geyve Han: 15. yüzyılda Hacı İvaz Paşa’nın inşa edip Çelebi Mehmed’e hediye ettiği Geyve Hanı’nın yapılış amacı, İpek Hanı gibi Yeşil Külliye’ye gelir getirmektir. İvazpaşa Hanı veya Lonca Hanı olarak da adlandırılmaktadır. Kapalı Çarşı’dan Yorgancılar Çarşısı’na dönüşte Demirkapı denilen bölgede yer almaktadır. Bedesten binası, kapalı çarşının çekirdeği olarak kabul edilmiş ve etrafındaki çarşı ve han yapıları buna göre planlanmış olduğundan, bedestenin doğu kapısının karşısındaki Geyve Hanı, Yorgancılar Çarşısı sokağında ve çarşı ekseni üzerinde bulunmakta olup, konumuyla kapalı çarşının en hareketli noktasındadır. Dıştan moloz taş ve tuğla, içten ise kemerler, ayaklar ve kapılar tamamen tuğla duvar işçiliğine sahip, iki katlı ve kirpi saçaklı bir yapıdır. Hanın batı, kuzey ve güney cephesinde birer kapısı, taç kapının tam karşısı olan doğu kanadında bir mescidi, alt katında yirmi altı, üst katında ise otuz dükkan yer almaktadır. Ahırları yok olmuştur. 2007 yılında Osmangazi Belediyesi’nce esaslı bir tamir görmüş ve önündeki bazı muhdes binalar kaldırılarak gün yüzüne çıkarılmıştır.

Bağbancı, “Hanlar Bölgesi’nin 14. Yüzyıldan Günümüze Değişim ve Dönüşüm Süreci”, 438-449; Baykal, Bursa ve Anıtları, 105; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 2, 767-768; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 58; Yalman, Bursa, 85-86

 

 

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr