GÜLRUH SULTAN TÜRBESİ

Bir başka Türbe’de 1502’de vefat eden II. Bayezıd’ın eşi Gülruh Sultan gömülmüştür. Kare planlı olan türbenin üzerindeki sekiz köşeli, dört pencereli kasnak, kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. İki sıra tuğla ve arasına dikey tuğlalar yerleştirilmiş bir sıra kesme taş ile örülmüş olan duvarlar kirpi saçakla sonlanmaktadır. Binanın cephelerinde mermer söveli ikişer penceresi vardır. Giriş eyvanının üzerinde kurşun kaplamalı bir saçak bulunur, ancak günümüzde sadece bu saçağın duvara bağlandığı kısımlarda izleri kalmıştır.
Giriş eyvanı dört sıra stalaktitli olup yanlarında ufak mihraplar bulunmaktadır. Mermer söveli kapısının üzerinde basık bir kemer bulunan Türbe’nin kapı ve pencere kapakları orijinaldir.Stalaktitli trompları olan türbenin iç kısmında renkli kalem işçiliği ile yapılmış arabeskler ve ayetler sonradan kireç ile badanalanmış, sade kalem işçiliği ile süsler yapılmıştır. Türbenin batı ve kuzey duvarlarında ufak gömme dolaplar vardır. Türbe içinde Gülruh Sultan (1502), kızı Kamer Sultan (1520), oğlu Osman’la (1512) kızı  Fatma’ya (1522)  ait mermer sandukalar bulunmaktadır.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,655.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr