GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

Gülşah Hatun Fatih Sultan Mehmed’in eşidir. Kare planlı olan türbenin üzeri dışarıdan sekizgen bir kasnağa, içeriden baklava motifli bir kuşağa oturan bir kubbe ile örtülüdür.İki sıra tuğla bir sıra taş olarak inşa edilen duvarlarda altı, kasnakta dört sivri kemerli penceresi bulunmaktadır.Türbenin içinde iki sandukası mevcuttur.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,656.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr