“HANLAR BÖLGESİ” İLE İLGİLİ ÇALIŞTAY VE ATÖLYE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen “Bursa Kent Merkezine Yönelik Bir Kentsel Tasarım Rehberi Modeli” isimli uygulamalı araştırma projesi kapsamında UNESCO Mirası “Hanlar Bölgesi’ni Geleceğe Taşımak” teması ile 6,7,13 Mart 2015 tarihlerinde “Bursa Kent Merkezinde Kentsel Tasarım Çalıştayı ve Atölyesi” düzenlenmiştir.

Çalıştayın amacı; Hanlar Bölgesi’nin yeniden canlandırılması için yaratıcı tasarım politikaları geliştirmek ve günümüzde aktif bir şekilde kullanılamayan Hanları çağdaş gereksinimler doğrultusunda farklı işlevlere uygun bir şekilde tasarlayarak/restore ederek kamusal yaşama ve kentsel dokuya entegre etmek ve böylece UNESCO mirası Hanlar Bölgesi’ni gelecek kuşaklara aktarmak için bir adım atmak şeklinde belirlenmiştir.

Çalıştayın birinci gününde sabah oturumunda çalıştay ve atölyenin amacını ifade eden açılış konuşmasından sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı’ndan Y. Rest. Mimar Birben Durmaçalış ve Y. Mimar Ayten Başdemir “Bursa’nın Unesco Dünya Miras Listesi Süreci” ve “Dünya Mirası Olmak ve Sürdürülebilir Turizm” konulu seminerleri vermiştir. Öğrenciler ise kentsel tasarım stüdyosu kapsamında Hanlar Bölgesi’nde yaptıkları analiz çalışmalarını sunmuşlardır. Öğleden sonra, atölye çalışması başlamış, yürütücülerle birlikte öğrenci çalışma grupları oluşturulmuş, bölgesel ölçekte yapılan analizler doğrultusunda bölgenin sorunları ve potansiyelleri tartışılmış, bu kapsamda proje alanları ve proje konuları belirlenmiştir. Öğrencilerin kent merkezinde gereksinim duyulan işlevler doğrultusunda uygun hanı seçmeleri, bu hanı ve yakın çevresini hem kentsel bağlamla, hem de çevresiyle birlikte ele alarak, kavramsal bir çerçeve ve senaryo oluşturmaları ve bu doğrultuda bir tasarım önerisi geliştirmeleri beklenmiştir.
Çalıştay ve atölyenin üçüncü ve son gününde sabah oturumunda Prof. Dr. Mehmet Çubuk “Geçmişin yerleşme sanatından kentsel tasarıma” konulu bir seminer vermiş, öğleden sonra ise Bursa’daki farklı kurumlardan ve derneklerden temsilciler ile akademisyenlerin katılımıyla, atölye çalışmasında öğrenciler tarafından üretilen fikir projelerinin sunumları gerçekleştirilmiştir. Atölyede Eski İpek Han, Pirinç Han, Geyve Han, Kapan Han ve Fidan Han ve yakın çevrelerini ele alan toplam 12 fikir projesi geliştirilmiş, bunlar iki oturuma bölünerek sunulmuştur.

Değerlendirme Jürisi’nde Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Alan Başkanlığı Koordinatörü Y.Mimar Ayten Başdemir, Y.Rest.Mimar Birben Durmaçalış da yer almış ve çalıştay sonunda kendilerine teşekkür belgesi takdim edilmiştir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr