II. MURAD HAMAMI

Külliyenin bir parçası olan II. Murad Hamamı, medresenin batısında yer almaktadır. 1425 yılında II. Murad tarafından inşa ettirilen hamam, küçük ölçekli olup, tek hamam şemasına sahiptir. Hamamın inşasında moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Hamamın küçük
ölçekte yapılmış olması, plan şemasında da farklılığa neden olmuş, bu sebeple hamam, sadece soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşmuştur. Zaman içerisinde bina özgün işlevini yitirmiş ve bir dönem döküm atölyesi olarak kullanılmıştır. 2008-2010 yılları arasında Osmangazi Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen bina,“Engelli Kişisel Gelişim Merkezi” olarak kullanılmak
üzere Bursa İl Özürlüler Kuruluna tahsis edilmiştir.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,443.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr