İNEBEY HAMAMI

İnebey Hamamı: Eynebey Hamamı olarak da bilinir. Osmangazi İlçesi’nde İnebey Semti’nde aynı isimle anılan medresenin bitişiğinde yer almaktadır. 15. yüzyılda Eyne Bey Subaşı tarafından medrese ile birlikte yaptırılarak, Şahadet Camisi’ne vakfedilmiştir. Bazı kaynaklarda yaptıranın Ahmed Çavuş olduğu da ifade edilmektedir. Tek hamam tipolojisine göre inşa edilen hamamın beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Cephesi ahşap malzeme ile kapatılmış olan soğukluk bölümünden geçilen ılıklığın üzeri altıgen kasnağa oturtulan bir kubbe ile örtülüdür. Sıcaklık bölümündeki kubbe de bir kasnağa oturmaktadır. Günümüzde hamam olarak kullanılmaya devam edilmektedir, ancak gördüğü onarımlar neticesinde orijinalliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Dış görünüşüyle bir konutu andırmaktadır.

(Baykal, Bursa ve Anıtları, 97; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 2, 680; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 54-55)


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr