İNEBEY MEDRESESİ

İnebey Medresesi: Sultan Yıldırım Bayezıd ve oğullarının döneminde subaşı olan Eyne Bey tarafından 15. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır. Beden duvarları moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiş olan medresede dokuz oda ve bir dershane bulunmakta, üst katta ise bir kütüphane ve hela yer almaktadır. Merdivenli Medrese olarak da bilinir. Odaların önünde bulunan revak, küfeki taşından yapılmış oniki sütun tarafından taşınmaktadır. Her odasında bir ocak, iki niş, bir kandillik ve dolap bulunan medresenin dershanesi 6.20 x 6.20 metre boyutlarında olup, kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülmüştür.  Cadde seviyesinden çıkılan basamaklarla ulaşılan giriş kapısı sivri kemerli bir niş içinde yuvarlak taş kemerlidir.

Binanın mülkiyeti halen Vakıflar’a ait olup, kütüphane olarak kullanılması şartı ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. Bir ara konserve imalathanesi olarak da kullanılan medrese, 1969 yılında Orhan Camisi’nde bulunan el yazması ve Arap harfli basma kitapların buraya taşınmasıyla birlikte Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

(Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Cilt 2, 235-236; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 2, 680-681; Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, 43-46)


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr