İpek Han

İpek Han: Ulu Cami ile Pirinç Hanı arasında yer alan İpek Han, Sultan Çelebi Mehmed tarafından Yeşil Külliye’ye gelir getirmesi için 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır.  Eski kayıtlarda Sultan Hanı, Han-ı Harir, Yeni İpek Hanı, Eski İpek Hanı gibi isimlerle geçtiği gibi, bir zamanlar içinde landon tipi araba imalatçıları ve tamircileri bulunduğu için Faytoncular ya da Arabacılar Hanı olarak da adlandırılmıştır. İpek Hanı’nın mimarının, Sultan Çelebi Mehmed döneminin değerli devlet adamı, asker ve mimarı olan Hacı İvaz Paşa olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir. Kaba yonu taş ve tuğla duvar işçiliğine sahip olan hanın, arşiv vesikalarına göre, altta 38 ve üstte de 38 olmak üzere 76 odası, ahırı, ortasında bir şadırvanı ve dört odası ile bunların üzerinde mescidi vardır. Odaların önünde bulunan revakların üzeri kubbe ve tonoz ile, odaların üzeri de yuvarlak tonozlar ile örtülüdür. Ancak, daha sonraları bazı mahalleri de oda haline getirilmiş ve günümüzde oda sayısı 81’e ulaşmıştır. 19. yüzyıl sonlarında Vali Ahmed Vefik Paşa döneminde Mecidiye Caddesi’nin açılması sırasında hanın doğusundaki giriş cephesi yıkılmış, 1958’den sonra bu bölüm yeniden yapılmıştır. Günümüzde handa terzi atölyeleri ve giysi satan dükkanlar bulunmaktadır.

(Bağbancı, “Hanlar Bölgesi’nin 14. Yüzyıldan Günümüze Değişim ve Dönüşüm Süreci”, 438-449; Baykal, Bursa ve Anıtları, 93-94; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 3, 937; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 72; Yalman, Bursa, 90-91)


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr