IRGANDI KÖPRÜSÜ

Irgandı Köprüsü: Irgandı Köprüsü, Gökdere üzerinde 1442 yılında inşa edilmiştir. Osmanlıların tek arasta köprüsü olarak bilinen bu taş köprünün, üzerinde bulunan karşılıklı sıra dükkanlar ve ahır ile depo işlevlerini barındıran iç mekanları nedeniyle benzer köprü örnekleri arasında özgün bir konumu vardır. 15. yüzyılın ortalarında Bursa’nın önemli tüccarlarından biri olan Azerbaycan’dan aldığı ipeği İtalyan tüccarlara satarak önemli bir birikim sağlayan Irgandılı Ali oğlu tüccar Hoca Muslihiddin tarafından Abdullah oğlu Timurtaş’a 1442 yılında yaptırılan Irgandı Köprüsü üzerinde  toplam otuziki adet dükkan bulunmaktadır. Bunlardan kuzeydoğu ucundakilerden biri mescit olmak üzere beş adet dükkan mütevellilerine gelir getirmek amacıyla ayrılmıştır. Niteliği ve mimari yapısı ile dünya üzerinde yer alan arastalı köprülerden biri olan köprü, yakın zamanda geçirdiği restorasyon çalışması sonrasında yeni işlevi ile bir ulaşım yapısı olması yanı sıra  üzerinde yer alan sanat atölyeleri ile bir sanat köprüsü olma özelliğini de taşımaktadır.

N. Dostoğlu, Geçmişten Geleceğe Irgandı
Köprüsü,Bursa’nın Tarihi Mahalleleri II., 194-195.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr