İsmail Hakkı Bursevi Camii

İsmail Hakkı Bursevi Camii: 1653 1725 yılları arasında yaşamış, Osmanlı bilim adamı ve mutasavvıfı Şeyh  İsmail Hakkı Bursevi tarafından 18. yüzyılda kurulan ve 1925 yılına kadar  hizmet veren, içinde semahane, tekke, çilehane ve müştemilatından oluşan bir yapı
grubudur. Cumhuriyet Caddesi ile Haşim İşcan Caddesi arasında yer alan külliyede bulunan ev ve konuk evi yıkılmıştır.Günümüzde mescit olarak kullanılan semahanenin alt katında odalar bulunmaktadır: Kuzeydeki çift kanatlı taş merdivenlerle ulaşılan geniş saçaklı
caminin üzeri kiremit kaplı ahşap çatı ile örtülüdür. Merdivenleri altında sivri kemer içine alınmış bir de çeşmesi vardır. 2005 yılında özgün yapısına sadık kalınarak  Cami restore edilmiştir.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,122.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr