KARAKADI CAMİİ

Karakadı Camii: Karakadı Mahallesi’nde yer alan cami Fatih Sultan Mehmed döneminde (salt. 1451-1481) Seyyid Hüseyin Hüsameddin Kararakadı tarafından yaptırılmıştır. Ana ibadet mekanı 5.5 x5.5 metre kare planlı olan tek kubbeli bir camidir.  Üç gözlü son cemaat yeri, kalkan duvarı ve tuğla minaresiyle tipik bir Bursa camisi olarak tanımlanabilir. Beden duvarları moloz taş ve tuğla ile örülmüştür. 1930’lu yılların sonunda özel mülkiyete geçtikten sonra uzun yıllar depo olarak kullanılmış, binanın kuzeydeki asıl girişi kapatılmış, doğudaki pencere genişletilerek kapıya dönüştürülmüştür. Ayrıca, kuzeydoğusunda bulunan minare yıkılmış, sadece sekizgen kaidesi kalmıştır. Son derece bakımsız bir durumdayken 1980’li yıllarda onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.

(Baykal, Bursa ve Anıtları, 109; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 3, 1013; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 79-80)


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr