Koza Han (Yeni Han, Han-ı Cedid, Simkeş Han, Sırmakeş Han, Acem Han, Beylik Han, Yeni Kervansaray)

Koza Han (Yeni Han, Han-ı Cedid, Simkeş Han, Sırmakeş Han, Acem Han, Beylik Han, Yeni Kervansaray): 

Koza Han: Koza Han 1490-1491 yılları arasında II. Bayezid tarafından, İstanbul’daki cami ve medresesine gelir getirebilmek amacıyla, mimar Abdul-ula bin Pulad Şah’a yaptırılmıştır. Zaman içinde Yeni Han, Beylik Han, Beylik Han-ı Cedid-i Amire, Han-ı Cedid-i Evvel, Simkeş, Sırmakeş, Beylik Karbansaray, Eski Yeni Han gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. Yaklaşık olarak 46 x38 metre iç ölçülerinde dikdörtgen bir avlunun çevresinde iki katlı olarak inşa edilen hanın üst katında 51, alt katında ise 50 oda bulunmakta, odalar her iki katta yaklaşık3.40 metre genişliğindeki bir revağa açılmaktadır. Revağın üzeri kubbelerle, odaların üzeri ise tonozla örtülüdür. Çatı kurşunla kaplanmıştır. Üst katta her odanın dışa açılan ikişer penceresi bulunmaktadır. Han’ın kuzey cephesinde taştan kabartma süslerle bezenmiş görkemli bir kapısı, ayrıca güneydeki açık alana ve doğusundaki tek katlı ahır ve depoların bulunduğu ikinci avlulu bölüme açılan kapıları vardır. Hanın iç avlusunun ortasında inşa edilmiş olan ve zemin katında havuzlu bir şadırvan, birinci katında ise ibadet mekanı bulunan sekizgen mescit, köşelerdeki sekiz ayak ve ayakları birbirine bağlayan yuvarlak kemerler ile havuzun ortasındaki bir ayak tarafından taşınmaktadır. Günümüzde ticari amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Bağbancı, “Hanlar Bölgesi’nin 14. Yüzyıldan Günümüze Değişim ve Dönüşüm Süreci”, 438-449; Baykal, Bursa ve Anıtları, 104; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, 1588-1589; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 84-85; Yalman, Bursa, 83-85

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr