Kültürel Miras,İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilirbik Paneli

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alışının 8. yıl dönümünü kutladığımız 2022 yılında, ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü kapsamında düzenlediğimiz  ”Kültürel Miras,İklim Değişikliği ve Sürdürebilirlik Paneline”  katılımlarınızdan memnuniyet duyacağız.

MODERATÖR

PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU

Neslihan DOSTOĞLU orta ve lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladıktan sonra O.D.T.Ü. Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu (Lisans 1978, Yüksek Lisans 1981). 1986’da University of Pennsylvania’da doktora derecesini aldı.

 

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör unvanını alan Dostoğlu, 2010 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü akademik kadrosuna katıldı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı olan Dostoğlu, Bursa’nın 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasında Bursa Alan Başkanı olarak önemli rol oynadı.

 

Neslihan Dostoğlu’nun yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanmış kitapları, kitap editörlükleri, kitap bölümleri, önemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, kongre bildirileri ile çeşitli mimari proje yarışmalarında ve meslekte başarı ödülleri bulunmaktadır.

Araştırma Alanları, Mimari Tasarım, Tarihi Çevre Analizi, Mimarlık Eğitimi olarak özetlenebilir.

 

KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Nejan Huvaj

2009 yılında University of Illinois at Urbana-Champaign, A.B.D.’den geoteknik mühendisliği alanında doktora derecesi almıştır. Halen ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyesidir. Çalışma konularından bazıları heyelanlar, zemin mekaniği, temel mühendisliği, istinat yapıları, zemin kaynaklı bina hasarları ve zemin iyileştirme/temel güçlendirmedir. İngiltere Durham Üniversitesi ile birlikte Birleşik Krallık Beşeri Bilimler Araştırma Kurulu tarafından fonlanan ve 2022 yılında sona erecek olan, “CRAFT: Türkiye’de Kültürel Miras için İklim Değişikliği Risk Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi” projesinde görev almaktadır. 2020-2021 yıllarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Mekansal Planlarda Esas Alınacak Afet Sakınım Önlemleri ve Risk Azaltım Kriterlerinin geliştirilmesi” projesinde görev almıştır. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği (ISSMGE) üyesi olup, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Geoteknik Uzmanlık Kurulunda 2013-2017 ve 2020-2021 yıllarında görev almıştır. Uluslararası “JTC1: Doğal yamaçlar ve heyelanlar” teknik komitesi üyesidir.

Dr. Öğr. Görevlisi Banu Gökmen Erdoğan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Restorasyon alanında çeşitli mimarlık bürolarında çalışmıştır. Aynı dönemde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Restorasyon Yenileme – Koruma bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Nuruosmaniye Cami, Süleymaniye Darüşşifa ve Tıp Medresesi, Yıldız Hamidiye Camii ve Saat Kulesi gibi anıtsal yapıların ve Süleymaniye Kentsel Dönüşüm ve Ayvansaray Kentsel Dönüşüm Projelerindeki sivil mimari mirasın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanmasında görev almıştır. 2011 yılında kendi kurduğu bürosunda restorasyon alanında çalışmalarına devam etmiştir. 2015 yılında Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Mimari Restorasyon Programında öğretim görevlisi olmuş aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesinde Restorasyon doktora programına başlamıştır. Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal danışmanlığında “İklim Değişikliği Etkisiyle Artan Sellerde Risk Yönetimi İçin Bir Model Önerisi ve Edirne Örneği Üzerinden İncelenmesi” başlıklı doktora tezini yazmıştır. Birleşik Krallık Durham Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğinde iklim değişikliğinin kültürel miras üzerindeki etkilerini araştırmak üzerine halen devam etmekte olan CRAFT projesinde araştırmacıdır. 2018 yılından beri Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal

YTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tarihi Mirası Koruma Uygulama Araştırma Merkezi Müdürüdür.

Kültür varlıklarının korunması, bilgi teknolojileri, doğa ve insan kaynak afetler ve yeni nesil melez savaş ortamlarında somut ve somut olmayan kültür varlıklarının korunması ve risk yönetimi konularında çalışmaktadır.

ICOMOS Uluslararası Başkan Yardımcısı, ICORP Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi Başkan Yardımcısı ve ICORP Türkiye Başkanı’dır. 2021 yılında ICOMOS Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ICORP Kriz İzleme ve Müdahale Çalışma Grubu Koordinatörlüğü görevine seçilen Prof. Ünal, 2022 Mart ayında UNESCO Ukrayna Kültür Mirasının Korunması Uzman Grubuna ICOMOS Temsilcisi olarak atanmıştır.

Konu ile ilgili olarak üniversitede verdiği dersler ve yürüttüğü tezler dışında, ICCROM First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis (FAR) Programı, NATO Sivil Askeri İşbirliği-Kültür Varlıklarının Korunması Programı gibi uluslararası organizasyonların konu ile ilgili programlarında eğitim ve seminerler vermekte, tatbikat planlama ve icra aşamalarına katkı sağlamaktadır.

Zeynep Gül Ünal Afet Durumlarında Kültür Varlıklarının Korunması temalı Nepal, Mali, Pakistan, Hindistan, Türkiye ve Brezilya’da çekilen ICORP On The Road Belgeselinin’de yönetmenidir.

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Yıldırım Esen

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün lisans ve lisansüstü programlarından mezun oldu. 2014 yılında, ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Programı’nda ‘Arkeolojik Alanların Risk Değerlendirmesi: İzmir Örneği’ başlıklı tezini tamamlayarak doktora derecesi aldı. 2012 ve 2014 yıllarında, Ritsumeikan Üniversitesi (Japonya) Kentsel Kültür Mirasının Afet Risk Azaltımı Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ‘Kültür Mirasının Afet Riski Yönetimi’ başlıklı uluslararası eğitime katıldı. 2015 yılında, TÜBİTAK bursiyeri olarak İtalya’da, ICCROM Uluslararası Kültür Varlığı Koruma ve Restorasyon Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarını tamamladı. 1998 yılından bu yana çok sayıda ulusal ve uluslararası mimarlık ve kültürel miras koruma projelerinde görev alan Dr. Yıldırım Esen, halen ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır, İlgi alanları arasında, kültürel mirasın hasar görebilirlik ve risk değerlendirmesi, doğal ve insan kaynaklı afetler, iklim değişikliği, risk yönetimi, dirençlilik, geleneksel konutların korunması konuları yer almaktadır. ICOMOS Türkiye ve ICORP Uluslararası Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi üyesidir.

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr