KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

 

ULUSLARASI KURULUŞLAR- UKK ( INTERGOVERNMENTAL ORGANİZATİONS-IGO)

UN United Nations(League of Nations ) Uluslar Birliği (Ligi) http://www.un.org/en/
IMO International Museums Office of the League of Nations Birliğin Müzeler Ofisi   
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu www.unesco.org
UNESCO-WHC UNESCO-World Heritage Center (Convention) Dünya Miras Merkezi  http://whc.unesco.org/
ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and restoration of cultural property Uluslar arası Kültürel Varlık Koruma ve Onarım Araştırma Merkezi http://www.iccrom.org/
IUCN International Union for Conservation of Nature Uluslar arası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) http://www.iucn.org/
EU Council of the European Union / Council of Europe? Avrupa Konseyi http://europa.eu/index_en.htm
EUROMED Euro-Mediterranean Partnership Avrupa Akdeniz Ortaklığı http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm

 

 

 

ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ-USTK (NON GOVERMENTAL ORGANİZATİONS- NGO)

ICOM International Council of Museum Uluslararası Müzeler Konseyi  
ICOMOS International Council on Monuments and Sites Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi  
DOCOMOMO International committee fordocumentation and conservation

of buildings, sites and neighbourhoods of the modern movement

 

Uluslar arası Modern Mimari Akımı  
EUROPA NOSTRA Voice of Cultural Heritage in Europe Kültürel Miras İçin Avrupa Konseyi http://www.europanostra.org/

 

 

 

ÖZEL KURULUŞLAR

WHF World Monument Fund Dünya Anıtlar Vakfı http://www.wmf.org/
  Getty Conservation İnstitute  Getty Koruma Enstitüsü http://www.getty.edu/conservation/

 

 

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr