MİSYONUMUZ

BURSA ALAN BAŞKANLIĞI MİSYONU

-Bursa Tarihi Alanları’nın (Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık Köyü) uluslararası normlara uygun bir şekilde korunması için tüm paydaşların katılımı ile oluşacak Bursa (Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı’nı hazırlayıp, Tarihi Alanlar’ın yıllık eylem planları ile yönetilebilmelerini sağlamak.

-Bursa Tarihi Alanları Adaylık Dosyası’nın Eylül 2012 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilerek, 2014 yılında Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesini ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak.

-Dünya Miras Sözleşmesi şartlarına uygun olarak, Bursa Tarihi Alanlarının sürdürülebilir şekilde korunmasını amaçlamak.

-Bursa’nın tarihi ve kültürel geçmişini dünyaya tanıtmak ve turizm alanında kentin potansiyelini arttırmak.

-Bursa Tarihi Alanları’nda tarihten günümüze gelen özgün dokunun korunmasını sağlayıp, bu alanların çevresini yaşanabilir hale getirmek.

-Başta Bursa Tarihi Alanları’nda yaşayanlar ve çalışanlar olmak üzere kent içinde ve dışında tarihi ve kültürel değerlerle ilgili farkındalık yaratmak.

-Tematik atölye çalışmalarına yerli ve yabancı uzmanların katılımı ile Bursa Tarihi Alanları’nın uluslararası standartlara uygun olarak korunmasına yönelik öneriler ve deneyim paylaşımlarının yapılabilmesini sağlamak.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr