MOLLA YEGAN MEDRESESİ

Bursa’da Yıldırım ilçesinde Yıldırım Bayezıd’ın emirlerinden Kara Eyne Bey tarafından 14. yüzyılın sonunda yaptırılmıştır. Kara Eyne Bey Medresesi olarak da bilinir, ancak burada II. Murad döneminin bilim adamlarından Molla Yegan 15. yüzyılın ilk yarısında uzun süre müderrislik yaptığı için daha çok bu isimle anılır.

Oniki oda ve bir dershaneden oluşan medrese, 1723 yılında geniş çaplı bir onarım geçirmiştir. Günümüze  büyük bir avlunun içinde sadece karşılıklı doğu-batı yönünde uzanan iki blok ulaşmış, klasik medrese tiplerindeki derslik ve şadırvan yapılan kazılara rağmen bulunamamıştır. Duvarları bir sıra moloz taş ve üç sıra tuğladan örülmüş olan medrese, karşılıklı iki blok halinde beşik tonozla örtülü altışar odadan oluşmakta olup, çatısı alaturka kiremitle kaplıdır.

Yapı yıllar içinde harap duruma gelmişken Yıldırım Belediyesi tarafından 2006-2007 yılları arasında restore edilmiş, kafeteryaların yanı sıra sergi salonu ve el sanatları kurs atölyeleri bulunduğu bir merkez haline getirilerek, halkın kullanımına açılmıştır. (Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, Cilt 4, 241; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 3, 1176


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr