NESİLLER BOYU KÜLTÜREL MİRAS: FIRSATLAR VE SORUMLULUKLAR PANELİ

Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarını içerecek şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli “Adaylık Dosyası”nın değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 22 Haziran 2014 tarihinde, Katar’ın Başkenti  Doha’da gerçekleştirilen 38. Dünya Miras Listesi Komitesi’nde Türkiye’nin 12., dünyanın da 998. Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple Meclisi kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl 22 Haziran’ı Kapsayan Günlerde «UNESCO Dünya Mirası Bursa Etkinlikleri» düzenlenmektedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası İlan edilişini kutlama programı kapsamında her yıl bir panel düzenlemektedir. Bu yıl Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası İlan Edilişinin 4.Yıldönümü kapsamında düzenlenecek panelin konusu ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü etkinlikleri kapsamında da değerlendirilmek üzere nesiller boyu kültürel miras olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü 13:30-16:45 saatleri arasında “Nesiller Boyu Kültürel Miras: Fırsatlar ve Sorumluluklar Paneli” gerçekleştirilecektir.  Panelin oturum başkanlığını Bursa Alan Başkanı Prof.Dr. Neslihan DOSTOĞLU gerçekleştirecek olup Dr. Aylin ORBAŞLI (Oxford Brookes University, ICOMOS-UK Yönetim Kurulu Üyesi), “Kentsel Miras: Kimlik, Tanıtım ve Aidiyet”, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL (Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, ICOMOS Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi), “Kültür Varlıkları ve Afet Yönetimi: Gelecek İçin Şimdiyi Korumak”, Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi), “Gelecek Kuşaklara Miras: Somut Olmayan Kültürel Mirasın  Korunmasında Riskli Alanlar”, Dr. Deniz İKİZ KAYA (Mimar, Genç ICOMOS Türkiye Temsilcisi) ise “Genç Nesiller için Tarihi Kentsel Peyzaj: Kentsel Miras Yönetimine Yerel Toplulukların Katılımı” isimli bildirilerini sunacaklardır.

Ayrıca panelin ardından saat 16:45’de Tayyare Kültür Merkezi Fuaye alanında Bursa’da UNESCO Dünya Miras Alanları Öğrenci Resim Sergisi” açılarak izlenime sunulacaktır. Bilgilerinize sunarız.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr