Pirinç Han (Han-ı Cedid-i Sani, Han-ı Cedid-i Evvel)

Pirinç Han: II. Bayezid tarafından İstanbul’daki cami ve imaretine gelir sağlamak amacıyla 1490-1508 yılları arasında yaptırılmıştır. Mimarları Sultan Şah oğlu Yakup Şah ve Abdullah oğlu Ali’dir. Eski kayıtlarda Han-ı Cedid-i Sani, Han-ı Cedid-i Evvel isimleriyle anılan Pirinç Han, büyük bir kare avlunun çevresinde üst katta elli odadan, alt katta ise kırk yedi odadan oluşmakta, odaların önünde iki kat boyunca revaklar bulunmaktadır. Pirinç Han’ın duvarları bir sıra kaba yonu moloz taş ve üç sıra tuğla ile inşa edilmiş olup, doğu cephesinde kesme taş ve üç sıra tuğla kullanılmış, doğuya açılan giriş kapısı kabartma motiflerle dekore edilmiştir. Alt kat revağı çapraz tonozlarla, üst kat revağı ise kubbelerle örtülüdür. 1855 depreminde Han’ın özellikle üst katı önemli şekilde hasar görmüş, zaman içinde binanın avlusunda ve içinde tahrip olmuş bölümleri kullanılır duruma getirmek için çeşitli ek yapılar yapılmıştır. Ayrıca, kuzeydoğu köşesi, 1903-1906 yıllarında Hamidiye Caddesi açılırken kesilmiştir. Han’ın doğusuna doğru uzanan tonozlarla örtülü iki sıra dükkan 1519 yılında yanmış ve daha sonra onarılmıştır. Pirinç Han’da 1983 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2004 yılında tamamlanmıştır. Günümüzde alt kat çeşitli kafeler tarafından kullanılmakta olup, üst kat ise büyük oranda boştur.

Baykal, Bursa ve Anıtları, 93; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, 1437; Gabriel, Bir Türk Başkenti Bursa, 188-191;  Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 105; Yalman, Bursa, 88-89

 


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr