ŞEHZADE AHMED TÜRBESİ

Muradiye Külliyesi içinde II. Bayezid’in oğlu Şehzade Ahmed için yaptırılmıştır. Türbede altı adet sanduka bulunmaktadır. Sekizgen bir plana sahip olan türbenin üzeri, kurşun ile kaplanmış kubbe ile örtülüdür. Türbenin beden duvarları, kesme taş ve tuğla kullanılarak yapılmış olup, dış yüzeyde tuğla rozetler ve zencirek motifleri ile bezelidir. Türbe girişinde dört mermer sütunla oluşturulmuş üç nişli bir
revak  bulunmaktadır. Türbe içinde, taban altıgen tuğlalarla, duvarlar ise bordürlerle sınırlanmış turkuaz renkli altıgen
çiniler ile kaplıdır.  Duvarların bazı bölümleri ve kubbe beyaz badanalı olup, sade kalem işçiliğine sahiptir.

Bursa Kültür Varlıkları Envanteri:Anıtsal
Eserler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları,642.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr