SELÇUK HATUN CAMİİ VE ÇEŞMESİ

Selçuk Hatun Camii: Kayhan Mahallesi’nde Selçuk Hatun Sokağı üzerinde, dört yolun kesişme noktasında yer alır. Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırılmıştır. Ana ibadet mekanı 8.80 x8.80 metreboyutlarında kare planlıdır ve üzeri, dıştan sekizgen bir kasnağa, içten ise prizmatik üçgen motifli bir kuşağa oturan kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür.  Duvarları iki sıra tuğla ve bir sıra moloz taş ile örülmüştür. Kalkan duvarlı, üç gözlü son cemaat yerinin ortası yarım daire kesitli bir tonoz ile, iki yan ise düz tavan ile örtülüdür. Bu mekanın ortasındaki iki yığma ayak ile yanlardaki duvarları birbirine bağlayan üç sivri kemerden ortadakinin altında Bursa kemeri bulunmaktadır. İki kemerin arası altıgen taş ve lacivert çinilerle süslenmiş olup, caminin kalkan duvarında ve doğu, batı ve güney duvarlarındaki kör kemerler içinde tuğladan çeşitli motifler görülmektedir. Caminin kuzeybatı köşesindeki sekizgen kaideli minare silindirik gövdeli ve sivri külahlıdır. Avlunun köşesinde ise sokağa cepheli iki yüzlü bir çeşme bulunmaktadır.

(Baykal, Bursa ve Anıtları, 127-128; Bursa Ansiklopedisi, Cilt 4, 1486; Kaplanoğlu, Bursa Anıtlar Ansiklopedisi, 108; Yalman, Bursa, 61-62)

Selçuk Hatun Çeşmesi: Sultan Çelebi Mehmet’in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı bilinen caminin ihata duvarının batı köşesinde yer alır. İki cepheli olan çeşme, taş ve tuğla malzeme kullanılarak yapılmış, sivri kemerli, klasik erken dönem Bursa çeşmesidir. Çeşmenin batı cephesinde; mermer bir yalak ve ondan daha alçakta iki set bulunur. Ayna taşı köfekeden ve kare olup bir musluğu vardır. Bu kısma  kadar tuğla ile işlenmiştir. Alnı ve dış cepheyi oluşturan kemerler ise taş ve tuğlanın birlikte kullanılması ile meydana getirilmiştir.

Çeşmenin güneye bakan cephesi ise batı cephesinden farklılıklar gösterir. Çeşmenin yalağı yandaki setleri ile aynı boyutta olup, ayna taşı köfekeden dikdörtgen şeklindedir. Ayna taşı üzerinde tuğladan  yapılmış bir çerçeve içerisinde baklava desenler ile çeşmeye hareketlilik kazandırılmıştır. Bu kısım sadece tuğla kullanılarak meydana getirilmiştir. Çeşmelerin üzeri ise iki sıra kirpi saçakla sonlandırılmıştır. Erken dönem köşe çeşmelerine de güzel bir örnek teşkil etmektedir. 1967 senesinde Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restore edilmiştir.


BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA ALAN BAŞKANLIĞI
Adres:Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Altınova Mah. Fuar Cad. Kat:3 Oda No:321 16090 Osmangazi/BURSA 
Tel: 0224 716 16 44 Faks: 0 224 716 16 45 E-Posta: alan.baskanligi@bursa.bel.tr